מדיניות פרטיות 

כללי

כמו בזמן שימוש בכל אתר אינטרנט אחר, בעת שימוש באתר שלנו נאסף מידע על המשתמשים. חלק מהמידע מזהה משתמשים

באופן אישי. לדוגמה: שם וכתובת, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו מידע

שנבקש ממך למסור, לדוגמא, כאשר מתבצעת רכישה באתר, או כאשר נרשמת תגובה באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית

ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנצפות באתר, העמודים פופולריים באתר, ההצעות

שמהן פונים אלינו ועוד. ( IP) והשירותים שעניינו משתמשים, כתובת האינטרנט

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים באתר, נבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין

לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים

מאגר המידע

הנתונים הנאספים יישמרו במאגר המידע שלנו 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת 

  • לאפשר להשתמש בשירותים השונים באתר 
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותינו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אליך רק אם

ניתנה הסכמה מפורשת לכך. בכל עת ניתן לבטל ההסכמה ולחדול מקבלת מידע.

אנו לא מוסרים את פרטיך האישיים למפרסמים. אבל, אנחנו רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד

שהמידע אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא מעבירים לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

לצורך ביצוע פעולות באתר. לדוגמא, אנו מאחסנים את שרתנו אצל חברה חיצונית, והמידע השמור על ידינו נשמר על ידה

אם נציע מוצרים או שירותים המסופקים עם ידי צד שלישי יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך

הרכישה אודות המשתמשים שבחרו לבצע הרכישה

אם תבצעו באתר פעולות המנוגדות לדין

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לביננו, יכול שתתחייב חשיפת פרטיך

אם נקבל הוראה חוקית, או צו שיפוטי יורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי

אם נמכור או נעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – או במקרה שנתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתר

עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד או צד שלישי זה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות פרטיות זו ביחס למשתמשים באתר.

Cookies

לצורך תפעולו השוטף והתקין. (Cookies) כמו אתרי אינטרנט רבים אחרים, גם אנחנו משתמשים בקבצים המכונים “עוגיות”

לדוגמא, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ללמוד על כשלים בשימוש באתר, כדי להתאים את

וניתן Cookies האתר להעדפות אישיות של משתמשים וכן לצורכי אבטחת מידע. דפדפנים רבים כוללים אפשרות להימנע מקבלת

לעשות זאת בכל עת. ניתן לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו משתמשים כיצד לעשות זאת, אבל זכרו, שחסימת קבצים אלו עלולה לפגוע בחוויית השימוש באתר.

פרסומות

כמו אתרים רבים אחרים, גם אנו עשויים לאפשר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. במידה ויש פרסומות באתר

שלנו, המודעות מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה 

   במחשבי המשתמשים באתר.Cookiesמציבות 

, מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהCookiesה- 

מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת.

  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות שלנוCookiesהשימוש שחברות אלה עושות 

אבטחת מידע

אנו מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע לצמצום הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אבל אין שום מערכת או נוהל

המעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא יכולים להתחייב ששרתינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע

המאוחסן בהם. אנו ממליצים בחום ליישם אזרחות אינטרנט נבונה, ובין השאר להימנע משימוש חוזר באותה סיסמא ושם משתמש באתרים השונים

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים נעדכן את המשתמשים הרשומים שלנו, וכן נעדכן את המדיניות באתר זה .

תודה שבחרתם להשתמש בשירותינו. אנא, פנו אלינו בכל שאלה: info@pazzu.co.il